Het Zonnejaar

De zon als levendbepalend element in de gedachten
en gevoelens van de mensheid

Home
 
Back
 
Auteur: Mellie Uyldert
ISBN : 90-6030-259-1
 
Onderwerpen:
 

Agenda 

Astrologie
Auteurs
Divinatie
Dromen
Elfen
Engelen
Godinnen
Heksen
Kookboeken
Kruiden
De Maan
Magie
Mandala's
Meditatie
Mythologie
Sjamanisme
Stenen
Symbolen
Tarot
Wierook
 
 
Startpagina's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat betekent de Zon voor de mens? Onze planeet Aarde, is een van haar kinderen, dat zij doet leven door haar kracht, warmte en licht. Ook ons menselijk zieleleven voedt zij met wilskracht en moed, uitstralende liefde en sprankelend initiatief. Ons denken schenkt zij het licht van het inzicht, het doorschouwen en weten. Het Zonne-denken is her-ontdekt als het synchronische denken in het Nu, de intuïtieve bewustwording van de waarheid in het ontvankelijke brein, dat zich van alle schijnwetenschap heeft gereinigd. Van de oudste tijden af heeft de mens de Zon gedankt en vereerd voor haar weldaden. In Zonne-heiligdommen heeft men voor haar altaren gebouwd, waar juist op haar hoogtijdagen haar licht door een opening werd ontvangen, zoals zij ook aangrijpt op het altaar van het mensenhart. In sproken heeft men haar wisselwerking met haar Aarde-kind uitgebeeld. Een Oer-symbool van de Zon, is de jonkvrouw met de gouden haren. Op midzomer opgesloten in een toren overstraalt haar glans het ganse land. Op midwinter door de reus der duisternis in een grot verborgen wordt zij door een held bevrijd. Vrouwelijke volken zien de Zon als haar hemelse bruidegom, terwijl mannelijke volken haar als maagd vereren. Oude rituelen, in volks- en kinderspelen, brengen ons samenleven met de Zon in beeld, zoals het zich afspeelt in het ritmisch verloop van het Zonnejaar. Dit alles, uit liefde tot de Zon verzameld, vult dit boek. Opdat de lezer zijn een-zijn met de kosmos opnieuw beleve en de Zon haar glorie aan zijn bewustzijn openbare.

Andere boeken van deze auteur zijn:

Astrologie 1; Kosmische samenhangen  Genees u Zelf
Astrologie 2; Aspekten Sterren mensen kruiden
Astrologie 3; Medische Astrologie  Verborgen krachten der Edelstenen 
Lexicon der geneeskruiden Wezen en krachten der Metalen
De Taal der Kruiden  

 

 
2006-2007   © Magischeboeken.nl