Planeten, hun cycli en uw horoscoop
Astrologie naar tijd en plaats. Hoe de stand van de planeten samenhangt met uw persoonlijke groei.
Home
 
Back
 
Auteur: Alexander Ruperti
ISBN : 90-215-1226-2
 
Onderwerpen:
 

Agenda 

Astrologie
Auteurs
Divinatie
Dromen
Elfen
Engelen
Godinnen
Heksen
Kookboeken
Kruiden
De Maan
Magie
Mandala's
Meditatie
Mythologie
Sjamanisme
Stenen
Symbolen
Tarot
Wierook
 
 
Startpagina's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit boek legt duidelijke verbanden tussen de kringloop van de planeten in het zonnestelsel en die van onze eigen levensloop. Op heldere wijze wordt uiteengezet wat de diepere betekenis is van de diverse levensstadia, zowel individueel als in gemeenschappelijk opzicht. Bovendien besteed de schrijver veel aandacht aan het feit hoe aan de hand van de planetaire kringloop tijdstip en tijdsduur van deze levensstadia nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. Niet alleen de professionele astroloog, maar ook de geïntresseerde leek kan aan de hand van dit boek waardevolle kennis opdoen en een beter inzicht verkrijgen in zijn huidige levenssituatie, maar ook in zijn verleden en zijn toekomst. De auteur beschouwt astrologie als een werktuig voor het dagelijks leven dat de mens een unieke gelegenheid biedt zijn psychologische ontwikkeling te leren begrijpen en doorgronden.

Alexander Ruperti is geboren in Duitsland en opgevoed in Engeland. Sinds 1937 is hij praktiserend astroloog. Daarnaast is hij werkzaam als osteopaat en fysiotherapeut. Via de horoscopen van zijn patiënten verkrijgt hij een beter inzicht in de fundamentele problemen die aan hun lichamelijke klachten ten grondslag liggen. Sinds 1939 geeft hij cursussen die ten doel hebben een positieve holistische benadering van de astrologie te bevorderen. In Europa was hij de eerste die deze moderne psychologische werkwijze hanteerde.

 

 
2006-2007   © Magischeboeken.nl