Wat morgen werkelijkheid kan zijn

Profetieën voor de komende twintig jaar

Home
 
Back
 
Auteur: Peter Andreas
ISBN : 90-6010-533-8
 
Onderwerpen:
 

Agenda 

Astrologie
Auteurs
Divinatie
Dromen
Elfen
Engelen
Godinnen
Heksen
Kookboeken
Kruiden
De Maan
Magie
Mandala's
Meditatie
Mythologie
Sjamanisme
Stenen
Symbolen
Tarot
Wierook
 
 
Startpagina's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met rasse schreden naderen wij het jaar 2000.

Het einde van deze eeuw valt samen met het einde van dit millenium en gedurende honderden jaren zijn over de voor ons liggende periode tot het jaar 2000 méér voorspellingen gedaan dan over welk ander tijdperk in onze geschiedenis.
Opmerkelijk is, dat het aantal voorspellingen zich vooral op de komende 20 jaar concentreert.
Moeten we waarde hechten aan deze profetieën?
Gedurende jarenlang onderzoek heeft de auteur ondubbelzinnig vestgesteld, dat uit verschillende bronnen steeds terugkerende verwachtingen, volstrekte werkelijkheid kunnen worden. Zo wordt bijv. door wetenschapsmensen een verschuiving van de aardas, met een daaruit voortvloeiende klimaatverandering op aarde, volstrekt voormogelijk gehouden. De schrijver vergelijkt profetieën en verwachtingen, analyseert en weegt overeenkomsten en verschillen tegen elkaar af. Het jaar 2000: een Wereldgericht? Wederkomst van Christus? De kerken zwijgen op deze vragen - veel sekten geven de meest uiteenlopende antwoorden. Het geloof in het einde der wereld is al zo oud als de mensheid zelf. De auteur beschrijft in dit boek de historische gronden waarop dit geloof is gevestigd en komt daarbij tot verrassende conclusies.

In tegenstelling tot andere auteurs, die de ondergang van onze wereld als een onontkoombaar feit voorstellen, geeft Andreas een overvloed van nieuwe verbluffende samenhangende analyses die de lezer de mogelijkheid geeft zich een eigen en objectief beeld te vormen.

 

 
2006-2007   © Magischeboeken.nl