De Tarot
als synthese van westerse mystiek

Home
 
Back
 
Auteur:Maureen Butter
ISBN : 90-202-3865-5
 
Onderwerpen:
 

Agenda 

Astrologie
Auteurs
Divinatie
Dromen
Elfen
Engelen
Godinnen
Heksen
Kookboeken
Kruiden
De Maan
Magie
Mandala's
Meditatie
Mythologie
Sjamanisme
Stenen
Symbolen
Tarot
Wierook
 
 
Startpagina's
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Tarotspel zoals wij dat kennen werd vroeger gebruikt als hulpmiddel in de Europese mysteriescholen. Deze scholen hebben vele wortels en de tarot is dan ook een synthese van verschillende richtingen, zoals astrologie, hermetisme, Keltische mystiek en kabbalah.
Maureen Butter presenteert een heldere uitleg van de Grote en de Kleine Arcana en biedt een opmerkelijk interpretatiemodel van het tarotspel. Zij plaatst de kaarten aan de hand van de driehoek, het vierkant en het Keltische kruis binnen een verrassend nieuw ordeningspatroon. De numerologie, astrologie, elementenleer en het getal 7 (de zevenvoudigheid van mens en kosmos) spelen hierbij een belangrijke rol. De driehoek staat voor bovenstoffelijke werelden: intuïtie of wijsheid, liefde of kracht en verwezenlijking of de schoonheid. Dit zijn thema's die voorkomen in westerse mysteriescholen en oosterse filosofieën en worden door de schrijfster verder uitgewerkt.

De tarot kunnen we gebruiken als orakel en als 'boek van wijsheid', waaruit wetmatigheden over de kosmos af te leiden zijn.

De Grote en Kleine Arcana van het tarotspel zijn in deze uitgave helder belicht. Door het interpretatiemodel dat Maureen Butter geeft van dit spel, krijgen we tevens inzicht in de achtergronden en filosofie van het westerse esoterische denken, in al zijn schoonheid en diepgang.

 
2006-2007   © Magischeboeken.nl